Textruta: 	Ålands Vindenergi Andelslag

Vi producerar ren åländsk energi för dig och kommande generationer.

Textruta: Ålands Vindenergi Andelslags verksamhet är att inom landskapet Åland producera elenergi och sälja denna till dess andelsägare eller utomstående. ÅVA har ca 1 300 andelsägare och ett andelskapital på ca 2 miljoner euro.
ÅVA äger 7 vindkraftverk och dessa är placerade på Kökar, Föglö, Vårdö, Lumparland och Lemland. 
ÅVA äger dessutom 25% av aktierna i Leovind Ab som äger totalt 6 vindkraftverk. 
De 19 vindkraftverk som idag finns på Åland beräknas producera ca 21 % av hela Ålands årliga elförbrukning.