Textruta: 	Ålands Vindenergi Andelslag

Vi producerar ren åländsk energi för dig och kommande generationer.

Textruta: Andelsägarna i Ålands Vindenergi Andelslag sammankallas till ordinarie årsstämma måndagen den 13 juni 2016 kl. 15.00 på andelslagets kontor, Vikingagränd 2, Mariehamn.  Mer info